ÅMÅLS BLUESFÖRENINGS ÅRSMÖTE

 

Datum: Söndag 24 Mars 2024

Tid: 13:00

Plats:Föreningshuset, Kyrkogatan 10, Åmål

Kallelse till alla medlemmar! 

Motioner skall vara ÅBF tillhanda senast 3 mars

 Hör av er till blueskontoret om ni kommer till Årsmötet,
senast 19 mars • Tel: 0532-713 98, E-post:info@bluesfest.net