ÅMÅLS BLUESFÖRENINGS ÅRSMÖTE

 

Datum: Söndag 19 Mars 2023

Tid: 15:00

Plats:Föreningshuset, Kyrkogatan 10, Åmål

Kallelse till alla medlemmar! 

Motioner skall vara ÅBF tillhanda senast 26 februari

 Hör av er till blueskontoret om ni kommer till Årsmötet,
senast 14 mars • Tel: 0532-713 98, E-post:info@bluesfest.net