ÅMÅL'S BLUES FÖRENINGS ÅRSMÖTE

 

Datum: Söndag 28 Mars 2021

Tid: 16:00

Plats:Digitalt (länk via Teams)

Kallelse till alla medlemmar! 

Motioner skall vara ÅBF tillhanda senast 7 mars

OBS! Skicka er e-postadress till info@bluesfest.net senast 22 mars

för er medverkan digitalt.