VÅR VISION/OUR VISION


Med våra Blueskvällar och den årliga Åmåls Bluesfest vill vi öka utbudet av bluesmusik och samtidigt visa media att den afro-amerikanska musikkulturen fortfarande är, och har varit under ett helt sekel, en av de största inspirationskällorna för populärmusik.


With our Blues nights and the annual Åmåls Bluesfest we want to increase the range of blues music while showing the media that the Afro-American music culture is still, and has been for a whole century, one of the greatest inspiration sources for popular music.

Första förenings- kvällen startade med bluesikonen RL Burnside.

The first evening of association started with the blues icon

RL Burnside.

Medlem i EBU/Member in EBU

BLI MEDLEM!

       GET MEMBERSHIP!

 

För att bli medlem gör följande:

Sätt in beloppet på bankgiro 5109-9760, Åmåls Bluesförening.

Swisha 123 244 08 08

OBS! Glöm ej namn, adress och email!

 

Internationell payment:

Account: Åmåls Blues Förening

IBAN: SE35 8000 0000 0755 1137 0754

BIC: SWEDSESS

Bank: Swedbank AB, Åmål

Dont forget your name, adress and email!

 

Medlemsavgift/Fee 2021:  200:- enskild/single member

Familjemedlemskap är borttaget från 2019!                                                   

DU FÅR/YOU GET

 

  • Utskick till medlemmar sker minst 2 ggr/år.

Submitting to members is at least 2 ggr/year.

  • Medlemsentré till alla blueskvällar (gäller även andra föreningar).

Members tree to all blues nights (also applies to other associations).

 

Årsmötet hålls i Mars månad i möteslokal, Kyrkogatan 10 i Åmål./

Annual meeting in Mars at Kyrkogatan 10, Åmål.

STADGAR


Åmåls Bluesförening är en icke kommersiell grupp som frivilligt arbetar för Bluesens Välbefinnande!  Föreningen

startade 1993.  Vi Samarbetar med bluesföreningar och EBU, Åmåls kommun, föreningar, näringslivet och andra organisationer i Åmål.


Åmål’s Blues Associations is a non-profit organisation promoting the Blues with a volunteer force!

STYRELSEN/BOARD 2020

Ordförande/President

Fredrik Bengtsson

Ledamot/Member

Lena Wahlström


Tord Gårdebratt


Lennart Jansson


David Bergström


Suppleant/Alternate

Margareta Nilars


Daniel Larsson


Inge Larsson

Tony Berg

Kassör/Cashier (adjungerad)

Eva-Britt Karlsson