VÅR VISION/OUR VISION


Med våra Blueskvällar och den årliga Åmåls Bluesfest vill vi öka utbudet av bluesmusik och samtidigt visa media att den afro-amerikanska musikkulturen fortfarande är, och har varit under ett helt sekel, en av de största inspirationskällorna för populärmusik.


With our Blues nights and the annual Åmåls Bluesfest we want to increase the range of blues music while showing the media that the Afro-American music culture is still, and has been for a whole century, one of the greatest inspiration sources for popular music.

Första förenings- kvällen startade med bluesikonen RL Burnside.

The first evening of association started with the blues icon

RL Burnside.

BLI MEDLEM!

       GET MEMBERSHIP!

 För att bli medlem gör följande:

Swisha 123 244 08 08Eller sätt in beloppet på bankgiro 5109-9760, Åmåls Bluesförening.

OBS! Glöm ej namn, adress och email!


 Internationell payment:

Account: Åmåls Blues Förening

IBAN: SE35 8000 0000 0755 1137 0754

BIC: SWEDSESS

Bank: Swedbank AB, Åmål

Dont forget name, adress and email!

 

Medlemsavgift/Fee 2022:  200:- enskild/single member

                                                  

DU FÅR/YOU GET

 

  • Utskick till medlemmar sker minst 2 ggr/år.

Submitting to members is at least 2 ggr/year.

  • Medlemsentré till alla blueskvällar (gäller även andra föreningar).

Members tree to all blues nights (also applies to other associations).

 

Årsmötet hålls i Mars månad i möteslokal, Kyrkogatan 10 i Åmål./

Annual meeting in Mars at Kyrkogatan 10, Åmål.
Åmåls Bluesförening är en icke kommersiell grupp som frivilligt arbetar för Bluesens Välbefinnande!  Föreningen

startade 1993.  Vi Samarbetar med bluesföreningar och EBU, Åmåls kommun, föreningar, näringslivet och andra organisationer i Åmål.


Åmål’s Blues Associations is a non-profit organisation promoting the Blues with a volunteer force!

Medlem i EBU/Member in EBU

STYRELSEN 2022

Ordförande

Åsa Lundequist

Vice ordförande

Tord Gårdebratt

Kassör

Lena Wahlström

Ledamot

Susanne Korduner

Ledamot

Inge Larsson

Ledamot

Mimmi Storm

Ledamot

Benitha Zakariasson


Ledamot

Ewa Svensson


Ledamot

Björn Alexandersson


Suppleant

Tony Berg

Sekreterare

Agneta Andersson

VALBEREDNING 2022

Valberedningens ordförande

Göran Ruthberg

Valberedningens ledamot

Bobby Svanér de la Cruz