ARTISTS ÅMÅL'S BLUES FEST 11-14 JULY 2024

ARTISTSBOKNING/BOOKING


Email: booking@bluesfest.net


Inför 2024 års bluesfest kan ni anmäla ert intresse from 231001 

Intresserade artister/band och bokningsagenturer kan skicka promotionmaterial innehållande bios, cd:n och foton (retuneras ej)  till adress nedan:


For 2024 years blues fest, you could register

your interest from231001

Interest artists/band and booking agencies can send promotial materials containing bios, cd and photos(no return) to:


Åmål's Blues Förening

Kyrkogatan 10

SE-662 31 Åmål

SWEDEN