Medlem

 

Swedens #1 International Blues Event since 1992

ÅMÅLS BLUESFEST

VÅR VISION/OUR VISION

 

Med våra Blueskvällar och den årliga Åmål´s Blues Fest vill vi öka utbudet av bluesmusik och samtidigt visa media att den afro-amerikanska musikkulturen fortfarande är, och har varit under ett helt sekel, en av de största inspirationskällorna för populärmusik.

 

With our Blues nights and the annual Åmål's Blues Fest we want to increase the range of blues music while showing the media that the Afro-American music culture is still, and has been for a whole century, one of the greatest inspiration sources for popular music.

Första förenings- kvällen startade med bluesikonen RL Burnside.

The first evening of association started with the blues icon

RL Burnside.

"BLUESEN ÄR GRUNDSTOMMEN!"

 

Åmål’s Blues Förening är en icke kommersiell grupp som frivilligt arbetar för Bluesens Välbefinnande! Föreningen

startade 1993. Vi Samarbetar med bluesföreningar och EBU, Åmåls kommun, KCK-gymnasiet, föreningar, näringslivet och andra organisationer i Åmål.

 

Åmål’s Blues Associations is a non-profit organisation promoting the Blues with a volunteer force!

BLI MEDLEM!

GET MEMBERSHIP!

 

För att bli medlem gör följande:

Sätt in beloppet på bankgiro 5109-9760, Åmål's Blues Förening.

OBS! Glöm ej namn, adress och email!

 

Do as follow;

Deposit money to bankgiro 5109-9760, Åmål's Blues Förening.

Dont forget your name, adress and email!

 

Medlemsavgift/Fee ( 2019): 150:- enskild/single member

Familjemedlemskap är borttaget från 2019!

 

DU FÅR/YOU GET

 

  • Utskick till medlemmar sker minst 3ggr/år.

Submitting to members is at least 3ggr / year.

  • Medlemsentré till alla blueskvällar (gäller även andra föreningar).

Members tree to all blues nights (also applies to other associations).

 

Årsmötet hålls i Mars månad i möteslokal, Kyrkogatan 10 i Åmål./

Annual meeting in Mars at Kyrkogatan 10, Åmål.

Medlem i EBU/Member in EBU

Ordförande/President

Christer Nilsson

christer.nilsson@bluesfest.net

Ledamot/Member

Agneta Andersson

agneta.andersson@bluesfest.net

 

Tord Gårdebratt

tord.gardebratt@bluesfest.net

 

Maria Jansson

maria.jansson@bluesfest.net

 

Tobias Åkesson

tobias.akesson@bluesfest.net

Suppleant/Alternate

Viktor Johansson

viktor.johansson@bluesfest.net

 

Lennart Jansson

lennart.jansson@bluesfest.net

 

Lena Wahlström

lena.wahlstrom@bluesfest.net

 

Therese Larson

therese.larson@bluesfest.net

Kassör/Cashier

Agneta Andersson

agneta.andersson@bluesfest.net

STYRELSEN/BOARD

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

 

KONTAKTUPPGIFTER

Blues Office

Kyrkogatan 10

662 31 Åmål

Tele: 0532 713 98

 

Mail: info@bluesfest.net

 

ÖPPETTIDER

Mån-Fre 9-13